Kontakt

contacts general

 

Ako ste planirali da kupite neki od naših ALBIXON proizvoda, molimo vas  da kontaktirate vašeg lokalnog dilera. Kako biste dobili listu autorizovanih lokalnih dilera u vašem reonu slobodno kontaktirajte naše internacionalne menadžere prodaje na export@albixon.com ili  nas pozovite na: +420 775 852 111 ili fax: +420 251 094 051. Hvala vam na vašem interesovanju.

ALBIXON tim

 

 

Podaci o fakturi

ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55
159 00 Prag 5
Češka Republika

Org. ID No.: 26117274
Tax ID No.: CZ26117274
Registrovano u Privrednom registru Opštinskog suda u Pragu, sekcija B, dokument  13162.

 

contacts Europe

 

Ako ste planirali da kupite neki od naših ALBIXON proizvoda, molimo vas  da kontaktirate vašeg lokalnog dilera. Kako biste dobili listu autorizovanih lokalnih dilera u vašem reonu slobodno kontaktirajte naše internacionalne menadžere prodaje na export@albixon.com ili  nas pozovite na: +420 775 852 111 ili fax: +420 251 094 051. Hvala vam na vašem interesovanju.

ALBIXON tim

 

 

Podaci o fakturi

ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55
159 00 Prag 5
Češka Republika

Org. ID No.: 26117274
Tax ID No.: CZ26117274
Registrovano u Privrednom registru Opštinskog suda u Pragu, sekcija B, dokument  13162.

 

contacts Russia

 

Ako ste planirali da kupite neki od naših ALBIXON proizvoda, molimo vas  da kontaktirate vašeg lokalnog dilera. Kako biste dobili listu autorizovanih lokalnih dilera u vašem reonu slobodno kontaktirajte naše internacionalne menadžere prodaje na export@albixon.com ili  nas pozovite na: +420 775 852 111 ili fax: +420 251 094 051. Hvala vam na vašem interesovanju.

ALBIXON tim

 

 

Podaci o fakturi

ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55
159 00 Prag 5
Češka Republika

Org. ID No.: 26117274
Tax ID No.: CZ26117274
Registrovano u Privrednom registru Opštinskog suda u Pragu, sekcija B, dokument  13162.

 

contacts North and South America

 

Ako ste planirali da kupite neki od naših ALBIXON proizvoda, molimo vas  da kontaktirate vašeg lokalnog dilera. Kako biste dobili listu autorizovanih lokalnih dilera u vašem reonu slobodno kontaktirajte naše internacionalne menadžere prodaje na export@albixon.com ili  nas pozovite na: +420 775 852 111 ili fax: +420 251 094 051. Hvala vam na vašem interesovanju.

ALBIXON tim

 

 

Podaci o fakturi

ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55
159 00 Prag 5
Češka Republika

Org. ID No.: 26117274
Tax ID No.: CZ26117274
Registrovano u Privrednom registru Opštinskog suda u Pragu, sekcija B, dokument  13162.

 

contacts Asia

 

Ako ste planirali da kupite neki od naših ALBIXON proizvoda, molimo vas  da kontaktirate vašeg lokalnog dilera. Kako biste dobili listu autorizovanih lokalnih dilera u vašem reonu slobodno kontaktirajte naše internacionalne menadžere prodaje na export@albixon.com ili  nas pozovite na: +420 775 852 111 ili fax: +420 251 094 051. Hvala vam na vašem interesovanju.

ALBIXON tim

 

 

Podaci o fakturi

ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55
159 00 Prag 5
Češka Republika

Org. ID No.: 26117274
Tax ID No.: CZ26117274
Registrovano u Privrednom registru Opštinskog suda u Pragu, sekcija B, dokument  13162.

 

contacts Austalia

 

Ako ste planirali da kupite neki od naših ALBIXON proizvoda, molimo vas  da kontaktirate vašeg lokalnog dilera. Kako biste dobili listu autorizovanih lokalnih dilera u vašem reonu slobodno kontaktirajte naše internacionalne menadžere prodaje na export@albixon.com ili  nas pozovite na: +420 775 852 111 ili fax: +420 251 094 051. Hvala vam na vašem interesovanju.

ALBIXON tim

 

 

Podaci o fakturi

ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55
159 00 Prag 5
Češka Republika

Org. ID No.: 26117274
Tax ID No.: CZ26117274
Registrovano u Privrednom registru Opštinskog suda u Pragu, sekcija B, dokument  13162.

 

contacts Africa

 

Ako ste planirali da kupite neki od naših ALBIXON proizvoda, molimo vas  da kontaktirate vašeg lokalnog dilera. Kako biste dobili listu autorizovanih lokalnih dilera u vašem reonu slobodno kontaktirajte naše internacionalne menadžere prodaje na export@albixon.com ili  nas pozovite na: +420 775 852 111 ili fax: +420 251 094 051. Hvala vam na vašem interesovanju.

ALBIXON tim

 

 

Podaci o fakturi

ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55
159 00 Prag 5
Češka Republika

Org. ID No.: 26117274
Tax ID No.: CZ26117274
Registrovano u Privrednom registru Opštinskog suda u Pragu, sekcija B, dokument  13162.

 

contacts middle east

 

Ako ste planirali da kupite neki od naših ALBIXON proizvoda, molimo vas  da kontaktirate vašeg lokalnog dilera. Kako biste dobili listu autorizovanih lokalnih dilera u vašem reonu slobodno kontaktirajte naše internacionalne menadžere prodaje na export@albixon.com ili  nas pozovite na: +420 775 852 111 ili fax: +420 251 094 051. Hvala vam na vašem interesovanju.

ALBIXON tim

 

 

Podaci o fakturi

ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55
159 00 Prag 5
Češka Republika

Org. ID No.: 26117274
Tax ID No.: CZ26117274
Registrovano u Privrednom registru Opštinskog suda u Pragu, sekcija B, dokument  13162.

 

VIDEO Reference

VIDEO References

   

Novosti

Interbad Exhibition In Stuttgart 2014

Fri, 19 Sep 2014

Interbad Exhibition In Stuttgart 2014 Vesti  

Socijalne mreže

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Vimeo
  • YouTube