Monaco

 

Savršen zašetnju

Monaco je prepoznatljiv po njegovom originalnom i atraktivnom dizajnu. Podeljenim ramom na zaobljeni i ojačani deo povećana je funkcionalnalnost nadstrešnice. Prednost ovog tipa nadstrešnice je visina koja omogućava šetnju duž celog bazena nakon kupanja, čak i u slučajevima kada je lošije vreme napolju.

 • Monaco

Monaco je prepoznatljiv po  njegovom originalnom i atraktivnom dizajnu. Ramom koji je podeljen na zaobljeni deo i ojačani deo povećana je funkcionalnalnost nadstrešnice. Prednost ovog tipa nadstrešnice je visina koja omogućava šetnju duž celog bazena nakon kupanja, čak i u slučajevima kada je lošije vreme napolju.

Glavne prednosti IDEALCOVER bazenske nadstrešnice

 • luksuz po ceni standardnog 
 • strane i zidovi od PLEKSIGLAS-a
 • mogućnost završnog sloja u bojama- imitacija drveta
 • visina dovoljna za šetnju pod nadstrešnicom duž celog bazena
 • odmaranje u toplom, komfornom i nadkrivenom prostoru
 • pomerljivost svih modula radi što lakšeg sklapanja nadstrešnice i odlaganja sa strane
 • standardna isporuka u kutijama (minimalan rizik od oštećenja tokom  transporta)

Karakteristike

 • Ram napravljen od legure aluminijuma AlMgSi 
 • Osovinsko rastojanje šina 100 mm
 • ELOX  završni sloj staze 
 • Vrata u frontalnom zidu

Monaco details

Profili
Ram se radi prema izboru klijenta uzimajući u obzir vremenske uslove predela gde se montira nadstrešnica. Ram je napravljen od legure aluminijuma AlMgSi. 3 ili 4 noseća profila na svakom modulu u zavisnosti od specifikacije. Dimenzije profili su  35x50, 40x55, 35x60 ili 70x50mm u zavisnosti od specifikacije.
Bočna vrata
Specifikacija po zahtevu klijenta. Standardna opcija: na najvećem modulu, mogućnost korišćena savijenog organskog stakla za ugaone spojeve
Zadnji zid
Specifikacija po zahtevu klijenta. Standardna opcija: ne odvaja se, opcija: podeljen u delove, vrata prema izboru, klapa
Šine
Specifikacija po zahtevu klijenta. Dimenzije staze u zavisnosti od izbora tipa profila. Osovinski razmak između šina 70 ili 110 mm. Opcija niska staza Elegance. Visina šina sa osovinskim rastojanjem 70mm - 15mm, šine sa osovinskim rastojanjem 110 mm - visina 25 mm. Opcija: produžetak šina radi odlaganja nadstrešnice van zone bazena
Krovni materijal
Specifikacija po zahtevu klijenta. Standardna opcija: krov - PK 8 ili 10 mm u zavisnosti od veličine nadstrešnice, strane - SAN ili PK 4 mm (čisto staklo) sa UV zaštitom, mogućnost korišćenja organskog savijenog stakla za ugaone spojeve
Prednji zid
Specifikacija po zahtevu klijenta. Standardna opcija: pomerljiv, izdeljen, vrata sa šarkama (ili klizna vrata). Opcija: izdeljen na delove, vrata po izboru, klapa
Donja ivica prednjeg i zadnjeg panela 
Horizontalna prečka prednjeg i zadnjeg panela se nalazi na visini od 10 cm iznad terena, prodor ispod prečke sprečava udaranje gornje ivice bazena kada se moduli sa zidom  kreću po šinama
Vrata
Vrata su na prednjem i zadnjem panelu, zaključavaju se, kad su otvorena mogu da prelaze preko prepreka bez problema

 

    Dužina(E) u cm
Profili Spoljašnja
širina(B)
u cm do:
646 (3 modula) 860 (4 modula) 1073 (5 modula) 1287 (6 modula)
Širina u cm
M 40,5 x 55 350 205 - 215 205 - 220 205 205
400 205 - 220 205-225 205 - 235 205 - 240
450 205 - 220 205 - 225 205 - 235 205 - 245
500 220 - 230 220 - 235 220 - 240 220 - 245
550 230 - 240 230 - 245 230 - 250 230 - 250
L 40,5 x 60 +doplata 600 230 - 240 230 - 245 230 - 250 230 - 255
650 235 - 245 230 - 245 230 - 250 235 - 260
73,5 x 50 +doplata 700 285 - 290 290 - 295 290 - 295 295 - 300
750 305 - 310 310 - 315 310 - 315 315 - 320
800 325 - 330 325 - 330 330 - 335 330 - 335
850 345 - 350 345 - 350 345 - 350 350 - 355
  Unutrašnja širina A = 35 x 50(60) =
B - 28 cm
35 x 50(60) =
B - 42 cm
35 x 50(60) =
B - 56 cm
35 x 50(60) =
B - 70 cm
70 x 50 =
B - 44 cm
70 x 50 =
B - 66 cm
70 x 50 =
B - 88 cm
70 x 50 =
B - 110 cm

 

VIDEO Reference

VIDEO References

   

Novosti

Interbad Exhibition In Stuttgart 2014

Fri, 19 Sep 2014

Interbad Exhibition In Stuttgart 2014 Vesti  

Socijalne mreže

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Vimeo
 • YouTube